Stokke frafalder kopi-sag mod Leander

Leanders højstol til børn er et nyt og selvstændigt værk med flere funktionelle forbedringer og bedre stabilitet end Stokkes Tripp Trapp-stol. Det fastslog to uvildige syns- og skønsmænd udpeget af Sø- og Handelsretten allerede i den første sag anlagt af Stokke mod Leander for at kopiere Stokkes Tripp Trapp-stol. Leander blev frikendt og Stokke stod i stedet tilbage med en dom for overtrædelser af Markedsføringsloven. 
Nu har Stokke frafaldet en tilsvarende, næsten fem år lang sag, i Holland.

”Det er selvfølgelig rart, at den sag nu endelig er afsluttet, så vi kan koncentrere os fuldt ud om det, vi er bedst til. Nemlig at designe og få produceret vores møbler til børn og deres udvikling,” konstaterer grundlægger og designer Stig Leander.

Virksomheden Leander A/S i Silkeborg, som også er kendt for Leandervuggen og Leandersengen, står bag Leanders højstole og andre specielt designede møbler til børn. Og netop Leanders højstol fik for fem år siden Stokke til at anlægge sag i Holland for kopiering af deres Tripp Trapp-stol. En anklage, som Leander blev pure frikendt for i første omgang, men som Stokke ankede. Det er den ankesag, der nu er frafaldet.

En lignende sag ved Sø- og Handelsretten i Danmark i 2010 endte også med en frifindelse af Leander. I stedet blev Stokke dømt for overtrædelse af flere paragraffer i Markedsføringsloven for at have forsøgt at true forhandlere til at droppe salget af Leanders højstol. ”Vi må gå ud fra, at Stokke har indset, at der ikke var nogen idé i at følge den hollandske sag til dørs. Man kan så undre sig over, hvorfor den har skullet versere i fem år. Især hvis man læser den erklæring som to uvildige syns- og skønsmænd gav til Sø- og Handelsretten i Danmark i 2010,” siger Stig Leander.

I den vurdering og erklæring blev de to højstole sammenlignet, og der står blandt andet:

”Det er skønsmændenes opfattelse at Leanderstolen er et helstøbt design i sit hele udtryk, og at der er tale om en lettere, mere dynamisk, afrundet og fjedrende konstruktion.” Skønsmændene beskriver desuden Leanders højstol som et nyt og selvstændigt værk, der har flere funktionelle forbedringer og bedre stabilitet end konkurrentens højstol.

April 2013